User Tools

Site Tools


08873-calliotropis-oregmene-la-gi

Calliotropis oregmene
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. oregmene
Danh pháp hai phần
Calliotropis oregmene
Vilvens, 2007

Calliotropis oregmene là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis oregmene Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis oregmene tại Wikispecies
08873-calliotropis-oregmene-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)