User Tools

Site Tools


08874-cornisepta-monsfuji-la-gi

Cornisepta monsfuji
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Cornisepta
Loài (species) C. monsfuji
Danh pháp hai phần
Cornisepta monsfuji
Chino, 2009[1]

Cornisepta monsfuji là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Chino (2009). The Venus 68 (1-2) : 63-66. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Cornisepta monsfuji Chino, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cornisepta monsfuji tại Wikispecies
08874-cornisepta-monsfuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)