User Tools

Site Tools


08881-rotondi-la-gi

Rotondi là một đô thị (comune) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. Rotondi có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày 1/5/2009).

08881-rotondi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)