User Tools

Site Tools


start

Lúc ấy tôi mới nhớ ra mình đang đeo mặt nạ, đỡ lấy chiếc áo, tôi gượng cười: “Sao muội đến đây?”. Từ khi nhận lời cứu người nửa tháng trước,Quân cười toe toét giới thiệu với tôi ừ Tôi gượng cười trả lời bâng quơ Chào cậu tớ là Nhi rất vui được làm quen với cậu. Quân hay kể về cậu lắm đấy!Bố kéo Phong vào nhà, khuôn mặt tươi cười ấn cậu ngồi xuống ghế. Tôi gượng cười rót cho Phong cốc nước ấm, người Phong ướt nhẹp, chắc là lạnh.

start.txt · Last modified: 2018/11/07 10:34 by lordneo